تبلیغات
تازه های کامپیوتر - مطالب زهره رادیو اف تی پی

تازه های کامپیوتر

شنبه 17 شهریور 1397

سایتهای برتر

نویسنده: زهره رادیو اف تی پی   دامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

نظرات() 

شنبه 17 شهریور 1397

سایتهای برتر

نویسنده: زهره رادیو اف تی پی   دامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

نظرات() 

شنبه 17 شهریور 1397

سایتهای برتر

نویسنده: زهره رادیو اف تی پی   دامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

نظرات() 

شنبه 17 شهریور 1397

سایتهای برتر

نویسنده: زهره رادیو اف تی پی   دامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

نظرات() 

شنبه 17 شهریور 1397

سایتهای برتر

نویسنده: زهره رادیو اف تی پی   دامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

نظرات() 

شنبه 10 شهریور 1397

موضوع اضافی

نویسنده: زهره رادیو اف تی پی   


این اصطلاح در بند (17) ماده 4 آیین نامه معاهده همکاری ثبت اختراع به معنای (موضوع اضافی) به کار رفته است.
موضوع اضافی

به موجب این بند از آیین نامه مذکور، تقاضا حاوی هیچ موضوع دیگری غیر از  موارد مذکور در بند های (1) تا (17) ماده 4 آیین نامه  ( خواسته، عنوان اختراع، مشخصات مربوط به متقاضی و کارگزار در صورت لزوم، تعیین کشورها، ادعای حق تقدم، ارجاع به هر نوع جستجوی بین المللی و .....) نخواهد بود با این قید که بنا به دستور العمل های اداری بر طبق شق (الف ) این ماده می توان درج هرگونه موضوع اضافی مذکور در دستور العمل های اداری را در تقاضا مجاز اعلام نمود بدون این که جنبه الزامی داشته باشد. اگر تقاضا حاوی موضوعی غیر از موارد مذکور در بند (1) تا (17) ماده 4 آیین نامه و یا موارد مجاز به موجب دستورالعمل اداری باشد، اداره دریافت کننده به اعتبار سمت خود موضوع اضافی را حذق خواهد کرد.

نظرات() 

شرکت هایی که در ایران تشکیل بشوند و مرکز اصلی آن ها در ایران باشد، ایرانی و سایر شرکت ها خارجی هستند. برای آنکه شخصیت حقوقی شرکت خارجی در ایران شناخته شود و شرکت خارجی بتواند در ایران مبادرت به امور تجاری کند، باید به ثبت رسیده باشد. حال سوالی که ممکن است مطرح شود این است که شرکت های خارجی در کجا باید به ثبت برسند ؟ ما در این مقاله به پاسخ این پرسش پرداخته ایم. لطفاَ ما را تا انتهای این مقاله همراهی بفرمایید.
در مورد شرکت های خارجی، درخواست ثبت شعبه یا نمایندگی باید در تهران و نزد اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به عمل آید. درخواست در صورتی قابل پذیرش است که شرکت در مملکت اصلی خود قانونی شناخته شود و شرکت در صورتی قانونی تلقی می شود که حسب قانون کشورش موجود باشد، خواه موجودیت آن به ثبت نیاز داشته یا نداشته باشد.
شرکت های خارجی، برای آنکه بتوانند  در ایران فعالیت اقتصادی داشته باشند، باید به ثبت شعبه یا نمایندگی مبادرت کنند. شعبه در واقع شخصیتی متفاوت از شرکت ندارد و در نتیجه ثبت آن در حکم ثبت خود شرکت است. اما نماینده شرکت، شخص مستقلی است که بر اساس قرارداد نمایندگی، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را در ایران به عهده گرفته است. ( ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب 11 / 1 / 1387 ). شرکت های خارجی متقاضی ثبت شعبه در ایران موظفند مدارک زیر را به همراه درخواست کتبی خود به اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ارائه کنند :
1) اساسنامه شرکت ؛
2) آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذی ربط ؛
3) آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت ؛
4) گزارش توجیهی حاوی :
الف) اطلاعات مربوط به فعالیت های شرکت
ب) تبیین دلایل و ضرورت ثبت شعبه در ایران
ج) تبیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه
د) برآورد نیروی انسانی ایرانی وخارجی مورد نیاز
ه) نحوه تأمین منابع وجوه ارزی و ریالی برای اداره امورشعبه
اداره امور شعبه شرکت خارجی باید توسط یک شخص حقیقی مقیم ایران صورت گیرد، همان طور که در مورد نمایندگی چنین است. ( ماده 9 آیین نامه اجرایی 1387 ).
لازم به ذکر است، کلیه اسناد شرکت که درکشور خارجی تهیه می گردد پس از تأیید مرجع ذی ربط (نظیر مرجع ثبت شرکت ها) وتأیید وزارت خارجه آن کشور بایستی به تأیید سفارت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد و پس از ترجمه رسمی به فارسی و تأیید اداره فنی دادگستری اصل و ترجمه آن به اداره ثبت شرکت ها ارائه گردد.
چند نکته :
- شعبه یک شرکت خارجی تابعیت ایرانی ندارد بلکه فقط در مرجع ثبت شرکت ها به عنوان شعبه ای از یک شرکت خارجی به ثبت می رسد.
- اداره ثبت شرکت ها نمونه های چاپی برای تصدیق ثبت شرکت های خارجی تهیه نموده که بعد از ثبت شرکت در مقابل قسمت های چاپی اطلاعات مربوط به شرکت را که ثبت شده است، می نویسد.
- چنانچه شعبه شرکت در محلی غیر از تهران باشد، رونوشت مصدق تصدیق ثبت باید طبق ماده 19 آیین نامه توسط اداره کل ثبت اسناد به ثبت اسناد محلی که شعبه در آن جا دایر بوده یا می شود ارسال گردد و اگر در آن محل ثبت اسناد نباشد رونوشت مزبور به دفتر دادگاه شهرستان آن محل فرستاده می شود.
- تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران یا شعب آن باید به اداره ثبت اسناد کتباَ اطلاع داده شود. تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده و یا مدیران سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است، مگر اینکه شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت برساند .
- حق الثبت شرکت های خارجی به همان میزانی است که برای شرکت های داخلی مقرر شده و به نسبت اصل سرمایه تعهد شده شرکت خارجی احتساب می گردد. 

نظرات() 

موضوع شرکت متاثر از نوع فعالیتی است که شرکت برای آن منظور تشکیل گردیده و ناظر به امور انتفاعی اعم از تجاری و غیر تجاری است و از آن جهت حائز اهمیت است که  شخص حقوقی فقط درباره موضوعاتی می تواند عمل کند که در موضوع شرکت تصریح شده باشد. در واقع، تعیین موضوع شرکت ، در موجودیت آن تاثیری اساسی دارد.
تعدادی از موضوعات قبل از به ثبت رسیدن شرکت نیاز به مجوز ندارند ، برخی دیگر با توجه به تصریح قوانین و مقررات قبل از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ، می بایست از مرجع مرتبط مجوز اخذ نمایند و برخی دیگر نیز موضوعاتی هستند که قابلیت ثبت را ندارند.

از فعالیت هایی که به هنگام ثبت شرکت در کرج نیاز به اخذ مجوز ندارند می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
1- امور مربوط به خدمات و فعالیت مخابراتی تلفن های ثابت و همراه
2- خدمات مرتبط با حمل و نقل ریلی مسافر و بار، تعمیر ، نگهداری و سرویس دهی به خطوط حمل و نقل ریلی
3- فعالیت های مربوط به واردات محصولات کشاورزی از جمله بذر، پیاز، قلمه، پیوند، ریشه، میوه ، نهال و تخم گیاهی
4- امور تصدی به خدمات پزشکی از جمله اقدام به تاسیس موسسه های بهداشتی ، درمانی ، بیمارستان، زایشگاه ، آسایشگاه ، آزمایشگاه ، لابراتور ، داروسازی، داروخانه، حجامت و طب سنتی
5- امور مربوط به صادرات، تولید، بسته بندی، فرمولیزاسیون و توزیع و فروش انواع سموم دفع آفات و بیماری های گیاهی
6- واردات و ساخت، عرضه و فروش فرآورده های بیولوژیکی مثل سرم و واکسن و فرآورده های آزمایشگاهی و مواد غذایی
7- امور کاریابی و ارائه تسهیلات به کارجویان و مشاوره روابط کارگر و کارفرما
8- ارائه خدمات سخت افزاری رایانه، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری ، ارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و خدمات مرتبط
9- فعالیت های مرتبط با امور دلالی، شرکت های حق العمل کاری ، نمایندگی تجاری
10- ارائه دهندگان خدمات و سرویس ها و تجهیزات رادیویی
11- توزیع و پخش داروها و مواد بیلوژی دام ها ، تهیه و ترکیب این داروها
12- موضوعات مربوط به امور خدماتی و نظافت
13- اقدام به خرید و فروش اموال منقول
14- بارگیری، ترخیص و تخلیه کالاها
15- برگزاری دوره های آموزش و تربیت مربی و ارائه خدمات ورزشی مختلف و هم چنین تاسیس باشگاه های ورزشی
16- امور خدماتی isp اینترنت، توزیع اینترنت و انتقال داده
17- مشغول شدن در امور نمایشگاه ها و انبارهای عمومی
18- امور مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه های انفورماتیکی و شبکه داده ها
19- موضوعات مربوط به محیط زیست
20- فعالیت و خدمات مرتبط با تجارت الکترونیک
21- اقدام به تاسیس مراکز روان شناسی و مشاوره و روانکاوی
22- خدمات و امور بازرسی کنترل کیفیت، بازرس کالا و مشاوره و صدور استاندارد
23- خدمات و فعالیت های انتشار و توزیع نشریه و یا مطبوعاتی
24- تمامی امور مربوط به ترابری دریایی، تخلیه ، بارگیری و بازرسی کشتی و کالای کشتی ها
25- کارهای حقوقی ، وکالت ، داوری و حل و فصل دعاوی
26- خدمات دهی و اداره سالن های نمایش، برگزاری مراسم و جشن ها و کنفرانس ها
27- خدمات رسانی در رابطه با آب، گاز و برق
28- عملیات عمرانی و ساختمان سازی و هم چنین راه سازی یا شبکه هاب آب رسانی
29- کارهای ساخت و ساز سزد خانه و مجتمع های کشاورزی ، یا مجتمع پرورش حیوانات و آبزیان
30- کارهای مربوط به نظام مهندسی در زمینه های پروژه های شهرسازی و سد سازی و ...
31- امور فعالیتی متخصص صندوق های حمایت از گسترش بخش کشاورزی
32- امور مربوط به طراحی، اجرا ، فروش و خدمات تجهیزات ادوات ایمنی و آتش نشانی
33- تولید محصولات کشاورزی و ارائه خدمات به کشاورزان، تولید محصولات دامی، کشاورزی، اقدام به مسطح سازی زمین های زراعی، برگزاری دوره های آموزشی و مشاوره در حیطه کشاورزی
34- ارائه خدمات پستی مرسولات داخلی، فروش و توزیع تمبرهای پستی و یادبود
35- فعالیت های مرتبط با خدمات حمل و نقل درون شهری مثل آژانس اتومبیل یا پیک های موتوری
36- فعالیت های امدادی و کمک های اولیه
37- بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای
38- خدمات مربوط به مراکز معاینه فنی اتومبیل و موتورسیکلت ها
39- موضوع های مرتبط با خدمات انتقال دیتا از طریق ماهواره
40- خدمات و امور مربوط به دوره ی آموزشی کایت و گلایدر و هلوکپتر، بالن، هواپیما و چتر
41- موضوعات طراحی و وتوسعه بازی سرگرمی و رایانه ای 

نظرات() 

شنبه 3 شهریور 1397

اخذ گواهینامه ارگانیک

نویسنده: زهره رادیو اف تی پی   


    ارگانیک بودن به چه معناست ؟

ارگانیک (  ORGANIC) یعنی محصول مورد نظر به روشی کاملاَ طبیعی تهیه شده باشد. در اهمیت محصولات ارگانیک همین بس که کیفیت غذاهای ارگانیک بهتر است و خطر بیماری ها را کم می کند و به سلامت افراد جامعه کمک می نماید.
ارگانیک  درمحصولات کشاورزی به این معنی است که محصول  بدون استفاده از کود یا آفت کش های شیمیایی ، به طور طبیعی کشت و تهیه شده باشد. لذا در کشاورزی ارگانیک ، از کودهای مصنوعی آلوده و پر خطر استفاده نمی شود.کشاورزی ارگانیک بر چهار اصل سلامت، مراقبت، اصول اکولوژیک و انصاف استوار است که همین مهم، چند دلیل اساسی برای حمایت و استفاده ازمحصولات ارگانیک می باشد.
روش علمی و نوین کشاورزی ارگانیک از دهه 1920 میلادی با تاکید بر نقش حاصلخیزی خاک بر تولیدات محصولات زراعی و دامی سالم و بهداشتی شکل گرفت.به همین دلیل، با افزایش جهانی میزان تقاضای محصولات ارگانیک ، به تدریج کشاورزی ارگانیک به طور رسمی مورد پذیرش قرار گرفت و استانداردهای ملی و بین المللی مربوط به آن تعیین شد.
وفق تعریف کمیته استانداردهای ملی ارگانیک وزارت کشاورزی امریکا از کشاورزی ارگانیک :
کشاورزی ارگانیک ، تنوع زیستی ، سیکل های بیولوژی و کنش بیولوژیکی خاک را توسعه ، ترویج و بهبود می دهد. کشاورزی ارگانیک بر پایه استفاده حداقل از نهاده های خارج از مزرعه و متکی بر اقدامات مدیریتی است که تعادل اکولوژیکی را ترمیم ، نگهداری و ارتقا می دهد.

    مزیت اخذ گواهینامه ارگانیک چیست ؟

گواهینامه ارگانیک به مصرف کنندگان این اطمینان خاطر را می دهد که محصول به طور ارگانیک تولید و فرآوری شده است .
مجازات های مستقیم برای کلاهبرداری، به معنای ارائه یک محصول غیر ارگانیک به جای ارگانیک وجود دارد.

    صدور گواهی استاندارد محصولات  کشاورزی ارگانیک مشمل بر موارد ذیل است :

* مزارع
*باغات
* محصولات گلخانه ای
* صنایع تولید نهاده های کشاورزی
* تولیدات و فرآورده های دامی
*شیلات
* صنایع تولید مواد غذایی و خوراکی یا صنایع تبدیلی
* صنایع تولید داروهای گیاهیی و آرایشی بهداشتی
*صنایع وابسته به کشاورزی مانند پوشاک ارگانیک

    اخذ گواهینامه ارگانیک

در صورتی که میزان تولیدات شما تا آن اندازه است که به بازار عرضه شود، شما نیاز به گواهینامه ارگانیک دارید.برای اخذ این گواهینامه، رعایت استانداردهای لازم وانطباق با ساختارهای اقتصادی، زیست محیطی، فنی، بهداشتی و اجتماعی در هر منطقه الزامی است.

نظرات() 

قانون تجارت در ماده 220 مقرر می دارد:"هر شرکت ایرانی که فعلاَ وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجاری خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون در نیاورد و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد".

هر شرکت تجاری ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی  که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد.
"این مجازات علاوه بر مجازات هایی است که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر شده"مرجع ثبت شرکت ها در تهران "اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی" و در خارج از آن اداره ثبت اسناد،مرکز اصلی شرکت است که دایره و دفتر مخصوصی برای این کار در نظر گرفته شده است.برای ثبت شرکت اظهارنامه تقاضای ثبت و تقاضانامه ثبت شرکت باید بر اساس قانون و آیین ثبت شرکت تقدیم گردد و برای انجام این امر اوراق چاپی مخصوص به وسیله اداره ثبت شرکت ها تهیه و تنظیم شده که متقاضی ثبت شرکت آن ها را در دو نسخه تنظیم و تسلیم مرجع ثبت می نماید.
به موجب ماده 196 ق.ت: اسناد و نوشتجاتی که برای ثبت رسانیدن شرکت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه معین شده که به طور خلاصه به شرح ذیل می باشد:
-شرکتنامه حاوی مشخصات شرکت
-اساسنامه
-صورتجلسه مجمع عمومی
-صورتجلسه انتخاب هیات مدیره و قبولی آنان
-رسید سرمایه
پس از آنکه درخواست ثبت شرکت در دو نسخه با ضمایم تسلیم متصدی ثبت گردید یک نسخه از آن در پرونده ضبط کرده و مندرجات آن را در دفتر مخصوص ثبت شرکت ها به ثبت می رساند و متصدی مزبور نسخه ثانی آن را با قید تاریخ و شماره ثبت پس از امضاء و مهر به متقاضی تسلیم می نماید...(ماده 5 نظامنامه راجع به مواد 196 و 197 و 199 ق.ت مصوب 15/3/1311 ) و متعاقباَ صاحبان امضا مجاز،دفتر مخصوص را امضاء می کنند و ثبت در دفتر مزبور مانند ثبت سند در دفترخانه اسناد رسمی است.
ضمناَ خلاصه ای از وضعیت شرکت در دفتر جداگانه ای که حاوی شماره ردیف ثبت شرکت و خلاصه مفاد شرکتنامه و اساسنامه می باشد در صفحه مربوط به همان شرکت ثبت می شود و متقاضی ثبت دفتر را با اصل تصدیق می نماید.
به موجب ماده 197 ق.ت که می گوید:" در ظرف ماه اول تشکیل شرکت خلاصه شرکتنامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد".انتشار ثبت در ظرف ماه اول تشکیل شرکت به انضمام خلاصه ای از شرکتنامه و پیوست های آن منتشر می گردد.
به موجب ماده 200 ق.ت" در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت(حتی در مواردی که انحلال بواسطه انقضاء مدت شرکت صورت می گیرد)و تعیین کیفیت تفریق حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آن ها از شرکت یا تغییر اسم شرکت اتخاذ شود و مقررات مواد 195-197 لازم الرعایه است.همین ترتیب در موقع هر تصمیمی که نسبت به مورد معین در ماده 79 این قانون اتخاذ شود رعایت خواهد شد.به عبارت دیگر صورتجلسه تنظیمی در شرکت پس از امضاء به اداره ثبت شرکت ها تسلیم می شود تا به استناد ماده 9 نظامنامه مذکور در موقع تغییر مدیر یا مدیران شرکت ،تشریفات ثبت و آگهی صورت پذیرد باید مراتب ثبت و منتشر گردد.

-ثبت شعبه شرکت
شعبه شرکت اگر به هنگام تاسیس شرکت معین شده باشد با شرکت اصلی ثبت و آگهی می شود و چنانچه شعبه متعاقباَ تاسیس گردد،تغییرات در شرکت محسوب شده و طبق مقررات تغییر نسبت به ثبت و نشر آن اقدام می شود.ثبت شعبه شرکت در محل شعبه منتشر می شود.به عنوان مثال شرکت دوچرخه سازی (سهامی خاص) در تهران تشکیل شده و اگر قرار باشد شعبه ای از آن در اردبیل تشکیل گردد باید مراحل ذیل رعایت شود:
-تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و در صورتی که اختیار تاسیس شعبه در اساسنامه به هیات مدیره داده شده باشد تنظیم صورتجلسه توسط

هیات مدیره
-تقدیم صورتجلسه مربوط به اداره ثبت شرکت ها در مثال فوق تهران(مرکز اصلی شرکت) به انضمام یک نسخه اساسنامه موجود با آخرین اصلاحات.
-بررسی صورتجلسه توسط کارشناس مربوط و در صورت عدم ایراد و واریز هزینه ثبت،شعبه تاسیس شده در دفاتر اداره ثبت تهران به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی منتشر می گردد.
-ارسال یک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده(یا هیات مدیره در صورت داشتن اختیار به انضمام یک نسخه اساسنامه و آگهی ثبت مربوط به اردبیل(محل شعبه)
-مراتب فوق در محل شعبه(اردبیل) به عنوان شعبه ثبت و شماره مستقلی در اردبیل به آن داده خواهد شد.
-آگهی تاسیس شعبه توسط اداره ثبت شرکت های اردبیل در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار.
شایان ذکر است که هزینه ثبت تاسیس شعبه همان هزینه تاسیس شعبه در مرکز اصلی شرکت می باشد.

ج-شرکت فرعی
گاهی شرکت اصلی مترصد می شود که شرکت دیگری را در درون شرکت مزبور ایجاد نماید و سرمایه آن متعلق به شرکای اصلی باشد و یا ممکن است اکثریت سرمایه متعلق به شرکت اصلی بوده و افراد دیگری نیز سرمایه گذاری نماید در کلیه این موارد تشریفات و مقررات ثبت همانند ثبت شرکت اصلی می باشد و فقط حق الثبت به میزان سرمایه اضافه شده به سرمایه اصلی پرداخت می گردد.

نظرات() 

به موجب ماده 6 ق. ت ، هر تاجری به استثناء کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه ای قائم مقام این دفاتر قرار می دهد داشته باشد .
1- دفتر روزنامه 2- دفتر کل 3- دفتر دارائی 4- دفتر کپیه.
برای اینکه اعتبار و اهمیت و سندیت دفاتر تجاری محفوظ باشد برای تهیه آن ها مقررات خاصی وضع شده است. چنانکه به موجب مواد 11 و 12 قانون تجارت باید دفاتر روزنامه و کل و دارائی ، قبل از ثبت هرگونه معامله از طرف نماینده اداره ثبت شماره گذاری و امضاء و پلمپ شود.
امروزه با توجه به ایجاد سیستم جدید اینترنتی ، افراد می توانند از طریق سامانه اداره ثبت شرکت ها درخواست خود را نسبت به اخذ پلمپ دفاتر تجاری اعلام نمایند. در این مقاله برآنیم تا مراحل ثبت نام اینترنتی را به طور کامل شرح دهیم. لازم به یادآوری است چنانچه در هر یک از این مراحل با سوال و یا مشکلی مواجه شدید می توانید با همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل فرمایید.

    مراحل درخواست پلمپ دفاتر تجاری در پورتال اداره ثبت شرکت ها

اولین اقدام جهت درخواست پلمپ دفاتر تجاری ، مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir ( قسمت پلمپ دفاتر تجاری) است. در صورتی که متقاضی پلمپ دفاتر ، شخص حقوقی ثبت شده در مرجع ثبت شرکت ها باشد می بایست از قسمت اطلاعات متقاضی پلمپ ، ( نوع شخص متقاضی ) بخش تعیین شده مربوط به شخص حقوقی را انتخاب نماید.
سپس، تابعیت و شناسه ملی و شماره تلفن ثابت و کد پستی شخصیت حقوقی را در سامانه وارد نمایید. ( قابل ذکر است تمامی پیامک های مربوط به مراحل انجام کار به شماره همراه درج شده ارسال خواهد شد).
قسمت شروع سال مالی و شروع ماه مالی را نیز تکمیل کنید .منظور از شروع سال، ماه و روز مالی انتخاب آن ها بر اساس مراتب مشخص شده در اساسنامه شخصیت حقوقی که ثبت گردیده است می باشد.تاریخ پایان سال مالی،نیز توسط سامانه محاسبه می گردد.بدیهی است تاریخ ثبت شخصیت حقوقی و درخواست پلمپ مبنای شروع سال، ماه و روز مالی نمی باشد.
پس از این مرحله باید به سراغ تکمیل " اطلاعات آدرس محل دریافت دفاتر پلمپ شده " رفت.
متقاضیان عزیز توجه داشته باشند که دفاتر پلمپ شده پس از پلمپ با توجه به آدرس ذکر شده برای متقاضیان ارسال می گردد.لذا، لازم است در درج این اطلاعات توجه و دقت لازم به عمل آید. ( در حال حاضر این شیوه برای شهر " تهران " امکان پذیر است). در صورتی که شهر مورد نظر در گزینه های ارائه شده وجود نداشت ، آن شهر هنوز به سامانه ی مذکور ملحق نشده است.در این صورت متقاضیان می بایست به همان شیوه ی گذشته عمل نمایند.
در صفحه ی بعدی باید اطلاعات شخص حقوقی را بررسی نمایید و در صورت صحت اطلاعات ، بر روی گزینه ی " تایید اطلاعات شخص حقوقی" کلیک نمایید. در غیر این صورت ، به واحد ثبتی مربوطه مراجعه نمایید.
در گام بعدی بر اساس اطلاعات وارد شده به کاربران شماره پیگیری اختصاص داده می شود.
سپس سمت تکمیل کننده اظهارنامه  از فهرست را انتخاب کنید و اطلاعات مربوط به یکی از اعضاء هیات مدیره را  در سامانه قید نمایید.
در مرحله ی بعد اسامی بقیه اعضاء هیات مدیره را  به همراه اطلاعات مربوط به آن ها نظیر نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، تاریخ تولد و ...وارد نمایید و در انتها با کلیک بر روی گزینه ی گام بعدی وارد مرحله ی بعد شوید.
در این مرحله ، با مشخص نمودن عضو هیات مدیره، سمت اشخاص هیات مدیره ،مدت تصدی محدود/نامحدود و تاریخ شروع سمت را در سیستم وارد کنید.
سپس وضعیت حدود حق امضاء اعضاء هیات مدیره و پس از آن سمت عضو هیات مدیره را مشخص نمایید.
فرم دیگری وجود دارد با عنوان دفتر مورد تقاضای شخص.در این مرحله،نوع دفتر مورد تقاضای شخص دفتر کل و روزنامه و همین طور تعداد برگ های دفتر و تعداد جلدهای دفتر را وارد کنید  و اطلاعات وارد شده را ذخیره نمایید.
پس از طی مراحل ذکر شده ، وارد صفحه ی تایید صحت اطلاعات خواهید شد.در این مرحله می بایست گزینه ی تایید اظهارنامه پلمپ و مدارک مورد نیاز را انتخاب کنید.
بعد ازتکمیل اطلاعات در سامانه و  انجام صحیح مراحل اینترنتی ثبت و کلیک بر روی پذیرش نهایی، می بایست ، اصل اظهارنامه پلمپ دفاتر مهر و امضاء شده دریافتی از اینترنت را به همراه سایر مدارکی که در ذیل ذکر خواهد شد، به اداره ثبت ارسال نمایید تا اداره پست دفاتر پلمپ را به آدرسی که در سامانه قید نموده اید ارسال نماید.
پس از ارسال مدارک و اخذ کد پیگیری، بر روی گزینه ی پلمپ دفاتر کلیک کنید.
شماره پیگیری و تاریخ تحویل مدارک به پست را در سامانه درج نمایید و در انتها بر روی گزینه ی پذیرش نهایی، کلیک کنید و وارد مرحله ی بعدی شوید.
بعد از ارسال مدارک ، کارشناس حقوقی مدارک را بررسی می کند و پس از بررسی چنانچه مدارک مورد تایید کارشناس مربوطه قرار گرفته باشد، (پیگیری درخواست از طریق همین سامانه امکان پذیر است) اجازه ی پرداخت وجه دفاتر و پلمپ آن ها صادر می گردد.
در این صورت متقاضیان می بایست با ورود به سامانه وجه تعیین شده را به صورت اینترنتی پرداخت نمایند.
نکته : چنانچه کاربر نیاز به دفاتر خاص داشته باشد ، می بایست پس از اتمام مراحل درخواست و تایید نهایی در سامانه به ادارات پست مرکز استان یا شهرستان مراجعه نموده و نسبت به تحویل دفاتر اقدام نماید.

    مدارک مورد نیاز اخذ پلمپ دفاتر ( اشخاص حقیقی)

1- کپی کارت ملی متقاضی
2- کپی پروانه کسب و یا مجوز فعالیت کسبی

    مدارک مورد نیاز جهت  اخذ پلمپ دفاتر ( اشخاص حقوقی)

1- کپی کارت ملی مدیر عامل و مهر شرکت
2- کپی روزنامه تاسیس شرکت
3- کپی آخرین تغییرات ثبتی شرکت در روزنامه رسمی ( در صورت وجود تغییرات)
4- وکالتنامه یا معرفی نامه برای نماینده در صورتی که وکیل یا نماینده برای پلمپ دفاتر معرفی شده باشند.

    نمونه فرم گواهی پلمپ دفاتر

شرکت/خانم/آقا
دفاتر خود را در تاریخ...............تحت شماره.....................در این اداره کل پلمپ نموده است.این گواهی حسب درخواست متقاضی جهت ارائه به ..............................صادر گردیده است.
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

نظرات() مدیرعامل از ارکان الزامی و به عبارت دیگر از ارکان اساسی شرکت سهامی است. هیئت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را به عنوان مدیریت عامل شرکت سهامی برگزیند. در این نوشتار، نحوه انتخاب مدیرعامل و شرایط انتخاب شونده مورد بررسی قرار می گیرد :
نحوه انتخاب مدیر یا مدیران عامل اصولاَ تابع شرایط مقرر در قرارداد شرکت تجاری است. این انتخاب ممکن است بر اساس اکثریت آرای شرکا باشد و یا در صورت وجود هیئت مدیره، انتخاب مدیرعامل به آنان واگذار شود.
قانون تجارت در زمینه نحوه انتخاب مدیر عامل حکمی ندارد اما لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در ماده 124 به تکلیف هیئت مدیره مبنی بر انتخاب مدیرعامل تصریح نموده است. به نظر می رسد که این ماده جنبه آمره ندارد. بنابراین ممکن است مدیرعامل نیز توسط مجمع عمومی انتخاب گردد و یا آنکه مقرر گردد که این امر با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی انجام پذیرد. به هرحال صرفنظر از گزینه های مختلف پیش رو که برخوردی با قواعد آمره ندارد، چه بسا از منظر اصول مدیریت، برای شرکت های دارای هیئت مدیره، قاعده مقرر در ماده 124 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مبنی بر انتخاب مدیرعامل توسط هیئت مدیره و قهراَ امکان عزل وی از سوی هسئت مدیره، مناسب تر باشد.
در مورد شرایط مدیرعامل منتخب، ماده 124 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اشخاص حقوقی را از تصدی سمت مدیریت عامل محروم نموده است، همچنین ماده 126 محرومیت های مقرر در ماده 111 برای تصدی عضویت هیئت مدیره را به مدیرعامل نیز تسری داده است.

    حدود تصمیمات مدیرعامل

محدودیت هایی که برای تصمیمات هیئت مدیره وجود دارد، مسلماَ در مورد مدیرعامل نیز جاری است. 4 عامل که دامنه تصمیمات هیئت مدیره را محدود می کند به ترتیب عبارتند از : قانون ، قرارداد شرکت تجاری، تصمیمات مجامع عمومی و مصلحت شرکت. هیئت مدیره قهراَ نباید تصمیمات خلاف قوانین آمره اتخاذ نماید حتی اگر قرارداد شرکت تجاری و یا تصمیمات مجامع عمومی آن را تجویز و یا تکلیف نموده باشد.
علاوه بر این موارد، تصمیمات هیئت مدیره نیز محدود کننده تصمیمات مدیرعامل است. ماده 124 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به این محدودیت تصریح دارد. هر چند که در صورت سکوت قانون نیز تردیدی در آن نیست.

    اعلان تصمیمات توسط مدیرعامل

مدیرعامل علاوه بر آنکه وظیفه اتخاذ تصمیمات جزئی را در نظام تصمیم گیری شرکت داراست وظیفه مهم اعلان اراده شرکت را نیز عهده دار است. به نظر می رسد که ماده 125 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت موید همین معناست :
" مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضا دارد ".
قانون تجارت راجع به اینکه کدام عضو از اعضای تشکیل دهنده اراده فرضی شرکت تجاری، وظیفه آشکار نمودن اراده را دارد، ساکت است اما از آنجا که اعطای اراده رضی بدون اعطای ابرازی جهت آشکار نمودن آن، بی فایده است، باید ماده 125 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت را یک قاعده عمومی بدانیم .
به کارگیری عبارت حق امضا در این ماده ممکن است این شبهه را ایجاد کند که اراده شرکت تنها به صورت نوشته دارای امضا آشکار می شود و قول و فعل مدیرعامل، منشاء اثر نیست اما به نظر می رسد که مقنن تنها در مقام بیان نقش مدیرعامل در آشکار نمودن اراده شرکت بوده است و نه احصای روش های ایفای این نقش.
همین جا توجه به این مهم ضروری است که در اساسنامه اغلب شرکت ها شروطی با این مضمون یا مضامین مشابه ملاحظه می شود :
" کلیه اسناد و اوراق تعهد آور با امضای مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و سایر اسناد با امضای مدیرعامل معتبر است ".
درج اینگونه شروط مبهم که آشکارا برخلاف ماده 125 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت هستند برای نظارت بهتر بر عملکرد مدیرعامل و حصول اطمینان از عدم خروج وی از حدود اختیارات ، موثر است اما برای اشخاص ثالث ایجاد ناامنی می کند و اعتقاد به بطلان آن ها دور از ذهن نیست.

نظرات() 

اشخاص حقیقی و حقوقی با خرید سهام شرکت های سهامی، درصددند با نبوغ و خلاقیت و تلاش مدیران آن، سود سرمایه گذاری خود را دریافت و عواید مالی آن را به موقع تحصیل کنند.
نقطه عطف امید به حصول نتایج سرمایه گذاری و زمان تحقق آن جلسه مجمع عمومی شرکت هاست که مهم ترین تصمیمات شرکت در مجمع مزبور اتخاذ می شود.
پس از گذشت یک سال مالی انتظار، سهام داران در این جلسه، پس از ارزیابی مدیران و عملکرد هر یک، عوامل منتج به سود و زیان را بررسی و با تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان ، علاوه بر تایید عملکرد به آنان مفاصاحساب می دهند. به این ترتیب مسئولیت مدنی مدیران در دوره مالی خاتمه می پذیرد.
جلسه مجمع عمومی شرکت های سهامی جلسه ای خصوصی است و از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. بر این اساس ورود افرادی غیر از صاحبان سهام نیازمند مجوز هیات مدیره و اخذ برگه ورود به جلسه خواهد بود و هیات مدیره نیز مجاز است از ورود غیر سهام دار به مجمع جلوگیری کند.
هر چند متن ماده 72 " لایحه " ظاهراَ از مخیر بودن تنظیم کنندگان اساسنامه شرکت سهامی در تعیین تعداد آرای لازم جهت اتخاذ تصمیمات و تشکیل جلسات حکایت دارد با این حال نصاب های این موارد که در مواد 73 تا 89 " لایحه " آمده از نظر بیان حداقل های لازم، جنبه آمره دارد. بنابراین نمی توان در اساسنامه این نصاب ها را تقلیل داد ولی افزایش آن بلامانع است.
مجامع عمومی عبارتند از :
الف- مجمع عمومی موسس
ب- مجمع عمومی فوق العاده
ج- مجمع عمومی عادی سالیانه

    امضا و ثبت صورت جلسه مجمع عمومی

با عنایت به ماده 105" لایحه " در هیچ یک از شرکت های سهامی اعم از عام و خاص، ضرورتی ندارد صاحبان سهام حاضر در جلسه مجمع صورت جلسه آن را امضا کنند. وظیفه تهیه و امضای صورت جلسات و خلاصه مذاکرات به عهده هیات رئیسه مجمع است و حاصل زحمات یک ساله هیات مدیره، رئوس مطالب مطروحه و پرسش های احتمالی سهام داران، آرای صاحبان سهام و انتخابات ارکان شرکت در چند برگ صورت جلسه که به امضای آنان می رسد متجلی خواهد شد.
منشی جلسه باید با رعایت امانت و در عین حال اختصار، مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی را به رشته تحریر درآورده و به امضای هیات رئیسه برساند.
چنانچه یکی از اعضای هیات رئیسه از امضای صورت جلسه امتناع ورزد صورت جلسه مزبور فاقد ارزش و غیرقابل ثبت خواهد بود. چون در قانون هیچ راه حلی برای این مشکل پیش بینی نشده، لازم است مجدداَ نسبت به دعوت و برگزاری مجمع اقدام شود. البته مسئولیت مدنی فردی که پس از داوطلب شدن برای عضویت در هیات رئیسه از طرف صاحبان سهام انتخاب شده و خود نیز این سمت را قبول کرده و حال از امضای صورت جلسه خودداری می کند درخور بحث و تامل خواهد بود. زیرا تشکیل مجمع - به ویژه در شرکت های بزرگ – مستلزم صرف وقت ، هزینه و نیرو است و مطمئناَ بروز چنین شرایطی موجب وارد شدن خسارت به شرکت می شود.
مواردی که ثبت صورت جلسه مجامع شرکت الزامی است در ماده 106 " لایحه " پیش بینی شده که عبارت است از انتخاب مدیران و بازرسان، تصویب ترازنامه ، کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه و انحلال شرکت و بالاخره نحوه تصفیه آن .
بنابراین تصمیم گیری در امور داخلی شرکت منجمله مصوباتی در مورد خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول قابلیت ثبت ندارد و از سوی دیگر در صورت انصراف سهام داران از انحلال شرکت، عدول از انحلال و تصمیم به ابقای شرکت نیز قابل ثبت نیست.
اگر سهام داران پس از تصمیم بر انحلال شرکت پشیمان شده و قصد احیای آن را داشته باشند چاره ای جز مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواست ابطال ثبت انحلال شرکت به طرفیت مدیر تصفیه شرکت را ندارند. 

نظرات() 

شنبه 13 مرداد 1397

ثبت شرکت در اروپا

نویسنده: زهره رادیو اف تی پی   

اروپا قاره ای کوچک در نیم کره شمالی کره زمین با پهنه مشترک خشکی با آسیا است که به همین دلیل گاها این قاره ها را اوراسیا هم می نامند. قاره اروپا بدون تردید پیشرفته ترین قاره دنیا از نظر اقتصادی و تجاری است. این قاره هر چند وسعت زیادی ندارد ولی کشورهای بزرگی از نظر اقتصادی در درون این قاره جای گرفته اند.

کشورهایی مانند انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و یونان و ... از کشورهایی هستند که از قدیم هم در بین ایرانی ها شهرت داشته و اغلب مردم دنیا زندگی و رفاه اجتماعی در این کشورها را می ستایند. اما بدون تردید این تلاش و قانونمندی مردم و دولت این کشورها بوده که توانسته باعث به وجود آمدن بسیاری از ساختارهای توسعه طلبانه در این قاره شود تا جایی که امروزه بسیاری از شرکت های بزرگ و پیشرفته دنیا در این قاره فعالیت می کنند و اگر حتی متعلق به این قاره هم نباشند روابط اقتصادی و تجاری خود را در این قاره بسط داده اند و با ثبت شرکت، ثبت شعبه و یا ثبت نمایندگی شرکت های خود در این قاره زمینه های رشد اقتصادی بیشتر خود را به واسطه قوانین بسیار منصفیانه و هوشمندانه این قاره فراهم نموده اند.

نقش اتحادیه اروپا در قوانین ثبت شرکت در اروپا

اما با تمام این اوصاف نمی توان نقش اتحادیه اروپا را در شکل گیری موفقیت شرکت های این قاره بی اثر دانست. برای ثبت شرکت و یا نمایندگی در اروپا یکی از تاثیر گذارترین نهادهای تصمیم ساز قوانین جاری اتحادیه اروپا بخصوص برای 28 کشور عضو می باشد. این اتحادیه در واقع با تعیین خط مشی ها و الگوها و قوانین تجاری جامع خطوط سرمایه گذاری در بسیاری از این کشورها را تعیین کرده است و با استناد به این قوانین بوده که بسیاری از کشورهای حتی غیر عضو در اتحادیه اروپا با الگو قرار دادن این قوانین در تلاش هستند تا پا به پای کشورهای موفق اتحادیه اروپا توسعه پیدا کنند.

بر اساس قوانین تجاری اتحادیه اروپا هر فرد می تواند با تادیه میزانی از سرمایه در یکی از کشورهای اتحادیه اروپا و با گذر زمان مشخص و ثبات اقتصادی اقامت این کشورها را بگیرد. همچنین بر اساس همین قوانین افرادی که با خود سرمایه ، دانش و تکنولوژی وارد این کشورها کنند حق دارند تا مالک شرکت و دارایی خود باشند و بر خلاف بسیاری از قوانین تعیین شده در بسیاری از کشورها عمدتا الزامی هم به شراکت با افراد مقیم ندارند.

همین که شرکتی در این کشورها با سرمایه مشخص به ثبت برسد و تعدادی از افراد بیکار و جوانان این کشورها را بر اساس لیست بیمه مشخص حقوق بدهد به عنوان یک کارآفرین می تواند در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و هم پیمانان و الگو پذیران این اتحادیه سرمایه گذاری و شرکت خود را به ثبت برساند.

البته قوانین و مقررات نهایی را خود کشورهای ذی نفع هستند که اتخاذ می کنند. مثلا قوانین ثبت شرکت در آلمان با قوانین ثبت شرکت در اسپانیا متفاوت است و افرادی که خواهان ثبت شرکت در ایتالیا باشند قاعدتا همان سرمایه و فرآیندها و قوانین حاکم برای ثبت شرکت در پرتغال را دنبال نمی کنند و اتحادیه اروپا تنها سر تیترها و الگوها و مسیرهای سرمایه گذاری را مشخص و  نظامند کرده است.

در اصل اتحادیه اروپا با تلاش جامعه اقتصادی اروپا در سال 1957 و با توافقنامه روم در ابتدا شکل گرفت که در آن زمان تنها 6 کشور این اتحادیه را بنیان نهادند.

هدف از تشکیل این اتحادیه توسعه روابط اقتصادی و تسهیل فرآیندهای داد و ستد و مبادلات ارزی و کالایی بود و به همین دلیل ارز یورو به عنوان ارز مرجع انتخاب شد تا فرآیندهای اقتصادی ثبات و آرامش بیشتری داشته باشد. 

بنابر گزارشات خود اتحادیه اروپا در سال 2011 میلادی تولید ناخالص داخلی در بین کشورهای عضو این اتحادیه رقمی حدود 17.6 تریلیون دلار را نشان می دهد که در نوع خود فوق العاده است. این موضوع نشان می دهد که ثبت شرکت و یا شعبه ای در این اتحادیه تا چه اندازه می تواند آینده تجاری یک شرکت و یا سرمایه گذار را تامین نماید.

این اتحادیه هم اکنون با ایجاد واحد های مشترکی مانند اتحادیه گمرکی مشترک، واحد پول مشترک، و سیاست های سرمایه گذاری ، کشاورزی ، تجارت و شیلات مشترک و یا تعیین شرایط سرمایه گذاری بصورت سالیانه سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری در شاخه های مختلفی تشویق به ثبت شرکت و راه اندازی کسب و کار در زمینه های تعیین شده و سود آور می کند.

با توجه به سیاست های کلان و همچنین پیمان نامه شنگنی که در بین اغلب اعضا به امضا رسید حتی افرادی که در یکی از این کشورها با ثبت شرکت سرمایه گذاری می کنند ضمن امکان دریافت شهروندی این کشورها می توانند بدون نیاز به اخذ روادید به هر یک از این کشورها عبور و مرور داشته باشند.

ثبت شرکت در اروپا

همانگونه که آورده شد ثبت شرکت در اروپا ارزشی بسیار بالا دارد و می تواند دست هر تاجر و سرمایه گذاری را در بهترین شرایط اقتصادی دنیا باز کند. نیاز به توصیف ندارد که ثبت شرکت در  هر یک از کشورهای اروپایی تا چه اندازه می تواند متضمن آینده ای درخشان و شکوفا برای سرمایه گذاران و خانواده های آنها باشد.

برای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در اروپا هر فرد می تواند با ارائه طرح توجیهی خود به واسط تجاری آن کشور که اغلب خود اداره ثبت شرکت ها و یا نهاد هایی مرتبط می باشند و با اثبات توانایی مالی اقدام به ثبت شرکت در زمینه مورد نظر خود بکند. بهترین حالت این است که توجیه اقتصادی و نوآورانه‌ای برای ثبت شرکت در اروپا داشته باشید. اما برخلاف تصور بسیاری از افراد زمینه های تجاری در اروپا از کلمه ای به نام اشباع امتناع دارند و اغلب اگر موضوعی سوداوری و طرح توجیهی خوبی داشته باشد به راحتی و با طی مراحل قانونی قابل ثبت به عنوان یک شرکت تجاری  است. اما با این حال توصیه می شود برای ثبت شرکت در اروپا زمینه های نو ظهور را انتخاب کنید.

بهترین زمینه های ثبت شرکت در اروپا :

    ثبت شرکت در حوزه انرژی های تجدید پذیر
    ثبت شرکت در حوزه آموزش و پرورش
    ثبت شرکت در حوزه توریست و گردشگری
    ثبت شرکت در حوزه های حمل و نقل عمومی
    ثبت شرکت در غذا و خوراکی
    ثبت شرکت تولید انواع محصولات مصرفی
    ثبت شرکت پوشاک
    و غیره

شرایط ثبت شرکت در اروپا

کلیه افرادی که قصد راه اندازی کسب و کار خود و یا ثبت شرکت در اروپا را دارند اگر از افراد اتحادیه اروپا باشند معمولا محدودیتی ندارند اما برای سایر افراد هم که جزئی از این اتحادیه نمی باشند نیاز به اخذ مجوز کاری و یا ویزا نیست. با این حال این افراد برای شروع کسب و کار خود باید یک مجوز اقامت بلند مدت بگیرند. البته در ابتدا این مجوز بصورت کوتاه مدت صادر می شود و با ثبات اقتصادی فرد در کشور مورد نظر می تواند کم کم دوره های تمدید اقامت را بلند مدت تر و نهایتا به اخذ اقامت دائم همراه سازد.

هر فرد می تواند با اخذ مجوز اقامت اقدام به راه اندازی کسب و کار شخصی خود، اقدام به عنوان شریک تجاری، ثبت شعبه و یا نمایندگی شرکت خارجی  و یا ثبت هر یک از شرکت های تعیین شده در قانون تجارت آن کشور بکند.

همانگونه که توضیح داده شد برای راه اندازی کسب و کار و ثبت شرکت باید در اروپا طرح توجیهی کسب و کار داشته باشید. همچنین بر اساس قوانین ثبت شرکت در اروپا باید هر فرد متناسب با قالب مشخص شرکت مورد نظر خود اقدام به تادیه مبلغی به عنوان سپرده شرکت نزد بانکی در همان کشور بکند. این میزان مبلغ بر اساس قوانین هر کشور متفاوت است.

برخی از کشورها همچنین میزان ایجاد شغل را برای ثبت شرکت هدف قرار می دهند که بر اساس آن هر فرد باید میزان مشخصی از شغل را برای تعدادی مشخص از افراد ایجاد نمایند. همچنین برای راه اندازی شرکت در اروپا در برخی از کشورها عضویت در اتاق بازرگانی آن کشور به منظور دریافت اطلاعات، مشاوره و ... ضروری است.

طرح توجیهی کسب و کار برای راه اندازی شرکت باید شامل موارد زیر باشد:

    اهداف راه اندازی کسب و کار و خلاصه ای از فعالیت هایی که برای اجرای آن نیاز است
    تاثیرات و انتظارات مرتبط با محصولات و خدماتی که قرار است ارائه شود
    اعلام نفرات مدیر و جایگاه آنها
    نوع قالب شرکت و همچنین شرایط اعطا سهام و یا سهم الشرکه
    کلیه برآوردهای مالی و ریز هزینه های مورد نیاز
    هزینه های ثبت شرکت
    هزینه های سالیانه شرکت
    پشتوانه اجرایی موضوعات شرکت
    تعداد نفراتی که با این طرح شاغل می شوند
    میزان منافع اقتصادی شرکت برای شهر و یا کشور
    پیامدهای احتمالی سود و زیان برای شرکت و افراد شاغل
    و ...

مرسوم ترین شکل ثبت شرکت در اروپا

در اروپا هر کشور متناسب با قوانین تجاری خود ساختار متفاوتی برای شرکت ها در نظر گرفته است و ممکن است در یک کشور قالبی برای ثبت شرکت وجود داشته باشد که در کشورهای دیگر این نمونه مرسوم نباشد. اما به طور کلی شرکت هایی مانند شرکت با مسئولیت محدود، شرکت سهامی، شرکت مشارکتی و ... را می توان در همه قالب قوانین این کشورها مشاهده کرد.

شرکت با مسئولیت محدود مرسوم ترین و محبوب ترین نوع شرکت در اروپا است که تقریبا تمام کشورها آن را پذیرفته و در قانون خود جای داده اند.

همچنین در اغلب کشورهای اروپایی می توانید به راحتی با ایجاد شرایط لازم و متناسب با نوع حقوقی تعریف شده در آن کشور اقدام به ثبت شعبه و یا نمایندگی شرکت خود در این کشور ها بکنید که البته نوع مالکیت و سهام این شعب و نمایندگی ها با استناد به نوع کشور متفاوت تعریف می شود.

مزایای کلی ثبت شرکت در اروپا

با توجه به مطالب فوق بصورت خلاصه می توان موارد زیر را به عنوان مزایای عمده سرمایه گذاری و ثبت شرکت در اروپا عنوان کرد:

    دریافت اقامت اروپا و زندگی در بهترین کشورهای اروپا با درصد رفاه اجتماعی بسیار بالا
    امکان سفر به تمامی مناطق اروپایی بدون نیاز به ویزا
    دسترسی به بهترین بازارهای مواد اولیه و همچنین بازارهای فروش دنیا
    اروپا قطب اول گردشگری در دنیا است و سالانه میلیون ها نفر در این قاره از سایر قاره ها و خود کشورهای دیگر اروپایی رفت و آمد دارند و این بهترین شرایط فروش محصولات را فراهم می کند
    استفاده از نیروی کار حرفه ای و آموزش دیده
    حمایت زیاد دولت ها از سرمایه گذاران
    امکان توسعه تجاری هر چه بیشتر با استفاده از وام ها و تسهیلات فوق العاده در این کشورها برای شرکت ها
    بهره مندی از قوانین بسیار با ثبات سیاسی، اقتصادی و مالی
    بهره مندی از بهترین زیر ساخت ها و شرایط اقتصادی
    استفاده از سیاست های توسعه طلبانه اتحادیه اروپا و رشد و توسعه همپا با سایر شرکت ها
    استفاده از واحد پول مشترک برای تبادلات مالی آسان
    دسترسی به بسیاری از آب ها و راه های تجاری و ارتباطی اصلی و یکپارچه اروپا
    اعتبار و وجهه بسیار بالا برای شرکت های اروپایی

و البته باید هزاران هزار مزیت را با توجه به نوع کسب و کار و شرکت شما به این مزایا افزود. تصور کنید فروش کالا، خرید مواد اولیه و ... در نوع شرکت خاص شما در این کشورها بسیار ساده تر و حرفه ای تر از بسیاری از کشورها خواهد بود و البته خبری هم از تحریم و دور زدن تحریم و شرایط بد اقتصادی نیست.

نظرات() 

با اجرایی شدن سامانه جامع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به نشانی  http://sherkat.ssaa.ir تمامی افراد متقاضی ثبت شرکت،می توانند از طریق این سامانه اقدام به ثبت شرکت کنند و پاسخ درخواست ثبت خود را نیز از  همین طریق پیگیری نمایند.متقاضیان می توانند پس از ورود اطلاعات در سامانه ی اینترنتی و دریافت کد رهگیری ،بدون نیاز به مراجعه ی حضوری،تصمیمات اخذ شده را دنبال نموده و از محتوای آن مطلع شوند.لذا،کد رهگیری را تا حصول نتیجه نزد خود نگاه دارید.

برای پیگیری درخواست ثبت شرکت با رجوع به سایت مذکور بر روی قسمت (پیگیری درخواست) کلیک نمایید.
با بررسی کارشناس حقوقی،ممکن است 3 حالت برای پرونده شما اتفاق افتاده باشد:
1-رد پرونده
در این حالت درخواست ثبت تاسیس قابلیت ثبت نداشته و می بایست نسبت به پذیرش مجدد درخواست در سامانه و اخذ کد پیگیری جدید و طی مراحل مجدداَ اقدام نمایید.این وضعیت در صورتی رخ می دهد که مدارک ارسال شده به اداره دارای ایراداتی باشند که قابل رفع نقص نباشد که این ایرادات می توانند بسیار جزیی اما مهم باشند.
2-نقص پرونده
در این حالت پرونده ثبت تاسیس دارای نقص بوده و با توجه به ایرادات ذکر شده در ابلاغیه رفع نقص می بایست نسبت به رفع آن ها اقدام نمایید. قابل توجه است،هر گونه رفع نقص درخواست های پذیرش که منجر به صدور اخطاریه رفع نقص گردیده با ارائه نامه از شخصیت حقوقی مربوطه به پیوست مدارک و مستندات رفع نقص و همچنین تصویر اخطاریه مذکور صرفاَ با پاکت و پوشه مخصوص رفع نقص تاسیس از طریق دفاتر منتخب پستی صورت می گیرد.
3-صدور آگهی
در این حالت اداره ثبت شرکت ها با درخواست ثبت شرکت مورد نظر موافقت نموده و نسبت به صدور آگهی اقدام می نماید که در اینصورت باید شخص متقاضی یا وکیل ثبت شرکت برای اخذ مدارک ثبتی و امضاء ذیل دفاتر به اداره مراجعه نماید.
برای ثبت آگهی در روزنامه رسمی، می بایست از طریق پورتال روزنامه رسمی کشور به آدرس http://www.rrk.ir اقدام نمایید. بدین منظور پس از مراجعه به سامانه مذکور می بایست در قسمت ثبت نام کاربر جدید کلیک نمایید و شماره موبایل را جهت دریافت پیامک وارد کنید.در مرحله بعدی، آدرس و کدپستی را جهت دریافت نسخه کاغذی روزنامه  درج کنید.
سپس با کلیک بر روی قسمت هزینه آگهی  ،شماره مکانیزه 18 رقمی را وارد نمایید و با وارد نمودن رمز دوم اطلاعات بانکی خود را درج کنید.با پرداخت هزینه ی آگهی شماره پیگیری به شما داده می شود که از طریق این کد،بدون نیاز به مراجعه ی حضوری می توانید کلیه مراحل ثبت آگهی خود را پیگیری کنید.لذا این شماره را تا انجام کامل مراحل آگهی حفظ نمایید.

وضعیت آگهی می تواند یکی از حالت های ذیل را داشته باشد:
1-دریافت شده از ثبت:
یعنی هزینه آگهی توسط متقاضی پرداخت نشده است و یا پرداخت هزینه با موفقیت انجام نشده است و می بایست جهت چاپ آگهی،با انتخاب پرداخت آنلاین مبلغ آگهی ؛اقدام به پرداخت هزینه آگهی نماید.
2-آماده ارسال به چاپ
در این حالت هزینه چاپ با موفقیت انجام شده و جهت چاپ ارسال شده است.
3-در حال انتشار امضا نشده
یعنی آگهی در حال چاپ است اما هنوز امضاء نشده است.
4-انتشار یافته امضا نشده
یعنی آگهی چاپ شده و در سایت موجود است ولی هنوز نسخه امضا شده آن صادر نشده است.
5-انتشار یافته امضا شده
یعنی آگهی چاپ شده است.
با گذشت 5 روز کاری آگهی شما در پورتال روزنامه رسمی کشور منتشر و نسخه الکترونیکی معتبر آن قابل دریافت خواهد بود.همچنین فایل PDF آن را می توانید از قسمت پیگیری آگهی دانلود کنید.
تحریر و صدور آگهی تاسیس شرکت آخرین گام جهت ثبت یک شرکت  تلقی می شود. پس از تشکیل شرکت نسبت به تعیین حوزه مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی،تهیه دفاتر قانونی و پلمپ دفاتر و اخذ کد اقتصادی اقدام نمایید.
با همت والا و بلند جمعی از کارکنان فعال و علاقه مند و صدیق،تیمی فنی و تخصصی در ارتباط با ثبت شرکت ها جمع آورده ایم تا بتوانیم به سهم خویش نقشی هر چند ناچیز در رفع مشکلات ثبتی متقاضیان محترم ایفا نماییم.

نظرات() 

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :